Turistika

Posázaví je protkané nespočtem turistických tras, pamětihodností a přírodních zajímavostí, stačí si jen vybrat. Zde Vám přinášíme tipy na pár výletů, které jsou z našeho kempu nejlépe dosažitelné.

Český Šternberk
Hrad Český Šternberk patří k nejstarším hradům v Čechách a je dodnes v držení rodu Sternbergů, který ho v roce 1241 založil. Hrad si zachovává vnější gotickou podobu, ale interiéry byly raně barokní přestavbou přeměněny na zámecké. Český Šternberk se řadí k nejlépe dochovaným hradním celkům v České republice. Více informací zde

Blaník
Blaník je 638 m vysoký vrch cca 10 km od Vlašimi, který je spojen s legendou o blanických rytířích, kteří vyjedou české zemi na pomoc, až jí bude nejhůře. Na vrcholku stojí 30 m vysoká dřevěná rozhledna z roku 1941 ve tvaru husitské hlásky. Více informací naleznete  zde

Zámek Jemniště
Barokní zámek se nachází 16 km od Českého Šternberka. Byl vystavěn v letech 1720–1725 slavným českým architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Od roku 1868 je v majetku Sternbergů, současným vlastníkem je Jiří Sternberg. Návštěvníci mohou navštívit bohatě zařízenou zámeckou expozici, francouzskou zahradu a anglický park s ukázkami exotické zvěře. Více informací zde

Zámek Konopiště
Zámek na okraji Benešova je úzce spjat se Sternbergy, kteří původní hrad ze 13. století vlastnili téměř tři sta let. Od 17. století se na Konopišti vystřídalo mnoho majitelů, tím posledním byl rakouský arcivévoda František Ferdinand d’Este. Po 1. světové válce převzal zámek československý stát a otevřel ho veřejnosti. Bohatě zařízená expozice upomíná zejména na následníka rakouského trůnu a jeho rodinu. Více informací zde

Zámek Kácov
Původně středověká tvrz, posléze jednopatrový ranně barokní zámeček se v 1. polovině 18. století proměnil v honosné sídlo, jaká si v té době stavěli bohatí severoitalští šlechtici. Zámek ale často střídal majitele a postupně chátral, v r. 1918 byl převzat státem, byla v něm umístěna správa státních lesů a byty jejích zaměstnanců. Necitelné stavební zásahy zejména ve 2. polovině 20. století původní interiéry téměř kompletně zničily. V současné době vlastní zámek městys Kácov, který ho postupně opravuje. Přestože se jsou v zámku stále nájemní byty, jeho část slouží jako galerie a muzeum a probíhají zde i prohlídky s průvodcem.  Více informací zde

Huť František  v Sázavě
Druhá sklářská huť v Sázavě, pojmenovaná po zakladateli místní sklárny Františku Kavalírovi, byla poprvé spuštěna do provozu v r. 1882. Sto let nato však již její význam klesl a huť postupně chátrala. Až díky Nadaci Josefa Viewegha byla huť rekonstruována a okolí revitalizováno. Od června 2014 nabízí nejen muzejní expozici sklářského umění, ale také rezidenční pobyty pro sklářské výtvarníky, dílny, semináře i projekty pro žáky základních škol. Více informací zde

Rozhledna Špulka
Díky společnému projektu obcí v mikroregionu CHOPOS vznikla na vrchu Březák nová rozhledna, pojmenovaná podle svého tvaru Špulka. Vede k ní naučná stezka, kterou spoluvytvářely děti ze základních škol z obcí sdružených v CHOPOSu. Stezka je dlouhá necelý kilometr a začíná ve vsi Lbosín, na jejímž území rozhledna stojí. Více informací zde

Posázavský Pacifik
Posázavský Pacifik je externí železniční dopravce působící v Posázaví. Nabízí možnost uspořádání tématického výletu historickým motorovým vozem M 262.045 s přípojným bufetovým vozem Balm, ale i jinými typy historických železničních vozidel a sezónní turistické vlaky a příležitostné jízdy. Více informací zde